Utrustning till en telefonkonferens

För den som någon gång har jobbat på ett kontor känns ordet konferens väl igen. Främsta syftet när man har en konferens är att samla ihop alla medarbetare och diskutera veckan som gått eller för att hålla ett föredrag. Vissa företag har kontor i flera städer eller i flera länder till och med. Då kan…

Allt fler tjänster sker via videosamtal

Modern teknik gör att vi upplever allt färre personliga möten i vår vardag, då utbyten som tidigare skedde ansikte mot ansikte numera kan göras via ett textmeddelande eller ett videosamtal i telefonen. Särskilt den sistnämnda möjligheten är något som i allt högre grad har börjat utnyttjas av företag inom olika branscher för att ge rådgivning…

Så förbereder du dig för ett distansmöte

Ett distansmöte idag innebär oftast att man håller ett videosamtal med någon via datorn. För att mötet ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att man förbereder sig på rätt sätt. Det allra viktigaste är så klart att man har en stabil internetuppkoppling. Har man inte det hemma kan man till exempel uppsöka…

Olika typer av möten på distans

Modern teknik har möjliggjort en mängd olika nya sätt för människor att kommunicera på distans. Först kom telefonen, därefter mobiltelefonen, och så småningom sms, chatt och videosamtal. Människan har varit snabb att inkorporera dessa nya kommunikationssätt i sin vardag, inte bara i privatlivet, utan också i sitt arbete. Idag finns det således flera olika alternativ…

Känslig information på telefonkonferenser

För alla oss som jobbar på kontor är telefonkonferenser en viktig del av arbetet. Om man till exempel har kollegor som arbetar på en annan ort är det ett måste att hålla kontakten via telefon. Ibland kan man så klart även behöva kontakta kunder och klienter på samma sätt. Idag fungerar tekniken så bra att…

Telefonkonferens – lösningar på distans

  Du sitter fast i en bilkö. Tittar på klockan. Femton minuter kvar. Det finns inte en chans att du hinner. Det är nog dags att ringa till dina medarbetare och meddela att du inte kommer att hinna i tid till den viktiga konferensen. Om det ändå fanns ett sätt att lösa det här på.…

Bättre teamwork med telefonkonferenser

  Lösningarna för telefonkonferenser blir bara mer och mer sofistikerade. Den tekniska utvecklingen hjälper tusentals företag och projekt över hela världen att driva mot sina mål varje dag. Stora och små grupper kan samarbeta över alla gränser för att skapa historia utan att behöva förflytta sig en tum. Framtidens lösningar för starkare verksamheter är kanske…

En telefonkonferens från mål

  Innan det fanns möjlighet att hålla konferenser över telefon var möjligheterna hårt begränsade. Det fanns inte samma potential som idag. Vägen från start till mål var mycket längre, och information tog betydligt längre tid att sprida än idag. Du kan ge 100 personer samma information, i samma ögonblick, med ett telefonsamtal – samtidigt som…

Så blir telefonkonferensen bättre

  För att en telefonkonferens ska ha den bäst möjliga effekten krävs att den genomförs på bästa sätt. Det är skillnad på att hålla en konferens där alla är närvarande och bara några eller kanske ingen är det. När du inte ser dina åhörare går du miste om den omedelbara feedbacken som finns i en…