Spela in en telefonkonferens

Det finns flera fördelar med att spela in en telefonkonferens. Mötet kan avse viktiga beslut som i sin tur kan påverka ett företags framtid eller vara av sådan karaktär att en kopia av det som sagts måste finnas tillgänglig. Det kan också vara ett smart sätt att förmedla telefonkonferens huvudpunkter till kollegor och andra parter som inte hade möjlighet att närvara under det digitala mötet. Om telekonferensen har ett utbildningssyfte kan inspelningen spara både tid och pengar genom att återvändas vid ett senare tillfälle. Många arbetsgivare gör numera en första intervju via telefon och har man många potentiella kandidater är det ett smart sätt att granska och återblicka på urvalet.

Notis om möte

Vilken typ av utrustning behöver man för att kunna spela in konferensen? I Sverige kan man enkelt vända sig till de stora telekombolagen som erbjuder förmånliga telefonpaket för företagets alla behov. Dessa inkluderar allt från vanlig telefoni till smarta telefonkonferenslösningar. Man behöver utrustning som klarar av att spela in ljud med hög kvalitet och som gärna kan anslutas till en mikrofon, samt lagringsmöjligheter. Det finns utrustning som är helt mobil men också teknik som enkelt integreras i företagets mötesrum för enkel åtkomst. Tjänster som finansly.se har bra information om ekonomi för företag som söker ytterligare information kring ekonomi och banksekretess. Sidan vänder sig egentligen mot privatpersoner, men där finns nyttig information som alla kan ta del av.

Om man sitter på ett stort företag där möteslokalerna inte kan inhysa det totala antalet deltagare är inspelade interna konferenser en perfekt lösning. Då kan också deltagarna välja när de ska ta del av den information som delgivits under konferensen. Många konferenstjänster erbjuder dessutom gratis inspelning när möten sker internt. När telefonmötet är avslutat lagras ljudet på en datafil som därefter kan skickas ut till involverade parter. En annan fördel är att det finns möjlighet att föra anteckningar om mötets huvudpunkter även efteråt. Perfekt om man vill efterregistrera information eller låta någon utomstående notera vad som sades under telefonkonferensen.

Man som gestikulerar

En viktig aspekt när man väljer att spela in telefonkonferensen är att informera deltagarna att det som sägs kommer att spelas in. Stora företag som Facebook kommunicerar via telefonkonferenser för att nå ut till storpublik. Att tillkalla till mobila möten blir allt vanligare i dagens digitala värld och det är en lösning som spar både tid och pengar. Ett multinationellt företag kan schemalägga ett globalt möte via telefon, utan att behöva spendera tusentals kronor på flyg. Smart är bara förnamnet.