Spara pengar med telefonkonferenser

Dagens företag har en helt annan möjlighet att koppla upp sig mot omvärlden, jämfört med för tjugo år sedan. Teknologin är under ständig utveckling och vi är således uppkopplade dygnet runt. Något som i sin tur har gjort det enklare att kommunicera med kollegor och kunder över hela världen. Allt fler företag använder sig av telefon- eller videokonferenser för att enkelt nå ut till inblandade parter. Det är en bra metod som är både tid- och kostnadseffektiv och i långa loppet även miljövänlig, då man slipper onödiga utlägg som resor till och från möten. Visst finns det möten som bör ske analogt, särskilt om det är känslig information som ska delges, men de allra flesta möten kan genomföras digitalt. Det förutsätter dock att medarbetare, kunder och andra intressenter har rätt utrustning och kan ansluta sig till telefonkonferensen på ett smidigt sätt. Genom att välja rätt utrustning och en helhetslösning för internet- och telefonkommunikation kan företag spara många kronor.

Det digitala mötet

Det finns fler fördelar än nackdelar med möten som sker via digitala medier. Dem som har en negativ syn på det ökade antalet telefonkonferenser menar på att man går miste om den personliga kontakten och att det är svårt att nå fram med sitt budskap när man inte sitter öga mot öga med mötesdeltagarna. De säger också att det finns en viss risk att mötesagendan och dess punkter misstolkas när man inte kan läsa av deltagarnas kroppsspråk. En annan åsikt är att dem som arbetar hemifrån eller på annan ort tar sig mer frihet när de inte behöver vara på plats fysiskt på arbetsplatsen. för stor framgång krävs dock hårt arbete och de allra flesta använder dagens teknik till att effektivisera arbetsdagen och inte för att slippa undan arbete. Det uppdagas relativt fort om någon på en arbetsplats tar sig för mycket frihet i samband med att man endast är närvarande via dagens tekniska lösningar. Företag har idag tillgång till innovativ teknologi och telefonkonferenser är numera ett givet inslag under arbetsdagen hos både små och stora företag.

Investera i rätt utrustning

Om man som företagare vill använda sig av digitala möten är det viktigt att vara rätt utrustad. Man vill inte sammankalla till ett viktigt möte för att sedan inse att telefonlänken inte fungerar eller att felaktiga instruktioner skickats ut till kunder och kollegor. Med hjälp av ett bra företagslån kan man investera i smidiga kommunikationslösningar, oavsett om du håller i ett enskilt möte eller en telefonkonferens med många deltagare. En konferenstelefon utrustad med högtalare och högkvalitativt ljud är det bästa verktyget i mötesrummet. Om man vill kunna se deltagarna är en webbkamera en effektiv lösning. Har man anställda som arbetar på distans är en smartphone utrustad med exempelvis Skype Business perfekt för möten på språng. Det finns lösningar för alla typer av möten och det viktigaste är att identifiera hur man bäst når ut till deltagarna. Involvera medarbetare och ifrågasätt vad som är det bästa alternativet. Genom att köpa in funktionell utrustning sparar man pengar på både resor och onödiga telefonsamtal.

restimpo