En telefonkonferens från mål

Innan det fanns möjlighet att hålla konferenser över telefon var möjligheterna hårt begränsade. Det fanns inte samma potential som idag. Vägen från start till mål var mycket längre, och information tog betydligt längre tid att sprida än idag. Du kan ge 100 personer samma information, i samma ögonblick, med ett telefonsamtal – samtidigt som du njuter av skumpa i solen. Möjligheterna till en flexibel arbetsmiljö är bättre än någonsin.

Vägen från start till mål går att förkorta väldigt mycket idag tack vare telefonkonferenser och videosamtal. Vad resultatet än är i ett projekt går det att åstadkomma utan att de inblandade ens träffas rent fysiskt. Hela kontakten kan hållas digitalt eller över telefon, och samma höga målsättning kan fortsätta hållas. Resultatet är inte längre beroende av en fysisk handskakning.

Framtiden är både snabbare och mer effektiv än vad någon trodde var möjligt. Idéer och lösningar kan skickas från ena sidan jorden till den andra i ett ögonblick. Alla gränser har suddats ut och ersatts med plana marker. Telefonkonferenserna är ett verktyg som förenklar och effektiviserar alla typer av verksamheter, och det som en gång var en lång väg från start till mål finns idag på gångavstånd.

restimpo