Inreda kontoret för telefonkonferenser

Telefonkonferenser är ett effektivt och miljövänligt sätt för kommunikation på arbetsplatsen. För att kunna genomföra en telefonkonferens av hög kvalitet är det viktigt att inreda kontoret med välisolerade konferensrum som har all nödvändig inredning i form av möbler och teknisk utrustning. Inredningsdetaljer i konferensrummet Med dagens effektiva telefonsystem är det enkelt att länka samman flera…

Telefonkonferensen – klimatsmart kommunikation

I takt med den ökade rapporteringen om klimatförändringar och problemen med de fossila utsläppen blir det allt viktigare för företag att planera resandet bättre och försöka hitta miljövänliga lösningar. Att ha telefonkonferens istället för att resa till ett möte med bil eller flyg är en både klimatsmart och ekonomiskt bra lösning. När det är dags…

Samtal i annan tidszon

Du kanske vill göra ett mer tydligt ställningstagande och ha en solid värdegrund i klimatfrågor för ditt företag? Eller så vill du bara spara tid och slippa långa flygningar? Idag har teknologin möjliggjort att vi kan göra stora förändringar i miljö och hållbarhet genom att minska vårt resande och istället ta telefonkonferenser som både är…

En bärbar dator

Nackdelar med telefonkonferenser

Idag lever vi i ett samhälle där vi ofta behöver byta information med varandra. Många företag har kontor på flera orter vilket gör att mycket tid ofta läggs på arbetsresor för möten. Då kan en telefonkonferens vara ett bra alternativ, men är det bara positivt? Först och främst måste tekniken fungera på alla ställen, om…

Spara pengar med telefonkonferenser

Dagens företag har en helt annan möjlighet att koppla upp sig mot omvärlden, jämfört med för tjugo år sedan. Teknologin är under ständig utveckling och vi är således uppkopplade dygnet runt. Något som i sin tur har gjort det enklare att kommunicera med kollegor och kunder över hela världen. Allt fler företag använder sig av…

Allt fler tjänster sker via videosamtal

Modern teknik gör att vi upplever allt färre personliga möten i vår vardag, då utbyten som tidigare skedde ansikte mot ansikte numera kan göras via ett textmeddelande eller ett videosamtal i telefonen. Särskilt den sistnämnda möjligheten är något som i allt högre grad har börjat utnyttjas av företag inom olika branscher för att ge rådgivning…

Olika typer av möten på distans

Modern teknik har möjliggjort en mängd olika nya sätt för människor att kommunicera på distans. Först kom telefonen, därefter mobiltelefonen, och så småningom sms, chatt och videosamtal. Människan har varit snabb att inkorporera dessa nya kommunikationssätt i sin vardag, inte bara i privatlivet, utan också i sitt arbete. Idag finns det således flera olika alternativ…