Så blir telefonkonferensen bättre

För att en telefonkonferens ska ha den bäst möjliga effekten krävs att den genomförs på bästa sätt. Det är skillnad på att hålla en konferens där alla är närvarande och bara några eller kanske ingen är det. När du inte ser dina åhörare går du miste om den omedelbara feedbacken som finns i en människas blick. Samtidigt öppnar det upp för en värld av möjligheter utan gränser. Så här kan du göra för att en telefonkonferens ska bli så effektiv som möjligt.

Planera och följ en tydlig agenda. När du inte ser dina åhörare behöver du vara extra tydlig i ditt anförande. Ha en tydlig agenda som du följer, och ha gärna anteckningar i närheten som du kan konsultera. Det viktiga är att du har koll. Dina åhörare ser inte om du tittar i anteckningarna, men tänk på att de hör dig väldigt väl.

Tänk på den röda tråden. När du pratar med dina åhörare över telefonen är det viktigt att du är förberedd. Du kommer inte att ha samma intima kontakt som när du har hela gruppen framför dig. Tydlighet är en förutsättning för att ditt budskap ska kunna nå fram överhuvudtaget.

restimpo