Telefonkonferens i grupp

 

Det finns konferenslokaler som är utrustade med högtalartelefon. Ljudkvalitén idag är betydligt bättre än för bara några år sedan, så den här typen av konferenser har blivit allt vanligare. Du sitter i en konferenslokal tillsammans med ditt team, och i luren finns kollegor, kunder eller partners som ska vara med i konferensen.

I gruppkonferenser är det viktigaste att det finns en tydlig plan för vem som tar hand om olika typer av frågor. Det är oerhört svårt att hålla reda på vem eller vilka som pratar när den ena gruppen inte kan se den andra. För att undvika missförstånd och se till att telefonkonferensen genomförs på ett tidseffektivt sätt är det mycket viktigt att det inte blir rörigt.

Det är enbart de som har någonting att tillföra mötet som ska vara närvarande. Annars finns det en stor risk att mötet blir rörigt, och då kommer målet med telefonkonferensen att sättas ur spel.

consulting