Telefonkonferensen – klimatsmart kommunikation

I takt med den ökade rapporteringen om klimatförändringar och problemen med de fossila utsläppen blir det allt viktigare för företag att planera resandet bättre och försöka hitta miljövänliga lösningar. Att ha telefonkonferens istället för att resa till ett möte med bil eller flyg är en både klimatsmart och ekonomiskt bra lösning. När det är dags att välja företagsabonnemang gäller det att fundera igenom företagets behov och sedan välja en prisvärd lösning med hög kvalitet. Den helt digitala mobiloperatören Telness erbjuder företag mobilabonnemang helt utan bindningstid eller uppsägningstid och du kan även enkelt byta datanivå eller pausa abonnemanget.

Fördelar med telefonkonferenser

Företag som har kontor på flera platser i Sverige eller i andra länder har naturligtvis behov av att träffas ibland men den dagliga kommunikationen och återkommande rutinärenden kan enkelt avhandlas via en telefonkonferens istället för att medarbetare ska resa till varandra. Fördelarna med en telefonkonferens istället för en resa är flera, varav miljövinsten är en av de största. Tack vare minskat resande minskar utsläppen av fossila bränslen, vilket gör att koldioxidutsläppen hålls nere. Ytterligare en fördel är den ekonomiska besparingen eftersom resor ofta är dyra och belastar företagets ekonomi. Förutom både miljövinster och ekonomiska vinster bidrar också ett minskat resande till att anställdas arbetstid utnyttjas bättre och att tiden för arbete ökar och dödtiden vid resandet minskar. Många anställda med familj och små barn uppskattar dessutom att hinna hämta på förskolan i tid. Att kunna erbjuda en tjänst där det inte ingår alltför många resor kan därför vara en konkurrensfördel för de företag som vill locka till sig medarbetare med rätt kompetens.

Varför är minskat resande bra för miljön?

Skälet till att ett minskat resande är positivt för miljön är att en tjänsteresa släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären vilket ökar planetens medeltemperatur. Beräkningar visar att utsläppen måste vara nere på noll år 2050 enligt FN:s klimatrapport för att den stigande temperaturen inte ska göra världen näst intill obeboelig för människor. Det finns många sätt, förutom ett minskat resande, som företag kan bidra till för att minska utsläppen av fossila bränslen. Biobränsle är en del av lösningen liksom att köpa in produkter med så låg miljöbelastning som möjligt och som inte har krävt långa transporter.

Att även gå igenom resandet till och från arbetsplatsen för medarbetarna är ytterligare ett sätt att bidra till minskade utsläpp. Genom att ordna med cykelgarage och möjligheter till omklädningsrum med dusch och låsbara skåp uppmuntras miljövänligt resande. Det finns också möjlighet att erbjuda de anställda tjänstecyklar för att motivera dem till en klimatsmart livsstil. Det har också stor betydelse vilken företagskultur som råder inom en arbetsplats och om de högsta cheferna väljer telefonkonferenser och cyklar eller går till jobbet ökar sannolikheten för att även övriga medarbetare väljer att göra det.

restimpo