Olika typer av möten på distans

Modern teknik har möjliggjort en mängd olika nya sätt för människor att kommunicera på distans. Först kom telefonen, därefter mobiltelefonen, och så småningom sms, chatt och videosamtal. Människan har varit snabb att inkorporera dessa nya kommunikationssätt i sin vardag, inte bara i privatlivet, utan också i sitt arbete. Idag finns det således flera olika alternativ att välja mellan när man ska hålla ett möte eller en konferens på distans, som skiljer sig åt på olika sätt och som passar olika bra för olika situationer.

Den första formen av distansmöte var telekonferensen, som sker via telefon. En telekonferens kan antingen gå till så att de olika deltagarna sitter på var sitt håll, eller att flera deltagare sitter tillsammans och deltar i ett samtal med en annan person eller grupp via en högtalartelefon. Idag används ordet telekonferens även om möten som sker via datanätet, varför gränserna mellan de olika typerna av distansmöten har suddats ut, men det finns fortfarande vissa skillnader.

Man kan till exempel särskilja på en telekonferens och en videokonferens, eftersom en videokonferens alltid sker med bild. Förutom att det innebär ett mer personligt sätt att mötas på distans, är videomöten också oumbärliga för döva personer, eftersom de med ett videosamtal kan samtala på teckenspråk på distans.

Slutligen finns det något som brukar kallas webbmöten eller webbkonferens. En webbkonferens kan se ut på flera olika sätt, och kan till exempel utföras både som röstsamtal och videosamtal, men det som särskiljer den från en telefonkonferens eller videokonferens är möjligheten att också dela dataskärm med varandra, vilket gör att alla deltagare i konferensen kan se samma program eller dokument, exempelvis, oavsett var de befinner sig.

Webbmöten är således något man kan ha användning för oavsett vilken bransch man befinner sig i, men kanske särskilt om man har många medarbetare som jobbar hemifrån, eller har många filialer över hela världen. Något annat som är viktigt oavsett vilken bransch man befinner sig i är att man har en hemsida som ens kunder kan lita på. Ett bra hjälpmedel då är ett SSL-certifikat, som man kan få hjälp att ordna på bland annat Wasabiweb.se.

restimpo